Biała Lista

Czym jest jednolity wykaz podatników VAT (tzw. biała lista)?

Biała lista to nic innego jak elektroniczny wykaz podatników VAT, który w jednym miejscu skupia podmioty z wykazów:

 • zarejestrowanych
 • niezarejestrowanych
 • wykreślonych
 • przywróconych

Dostępne w niej dane pozwalają na weryfikacje kontrahentów oraz zwiększają bezpieczeństwo dokonywanych transakcji oraz współpracy z podmiotem.

Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

W jaki sposób mogę dokonać weryfikacji kontrahenta?

Kontrahenta można wyszukać po następujących danych:

 • numer NIP/Regon
 • numer Rachunku Bankowego
 • nazwa Firmy (dla osób fizycznych – imię i nazwisko)

 

Jakie dane znajdują się w wykazie?

Między innymi:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko
 • numer NIP/REGON/PRESEL
 • numer w KRS
 • status podmiotu
 • adres firmy
 • numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK
 • informacja o tym czy kontrahent jest zwolnionym/czynnym płatnikiem VAT
 • imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot

 

Warto wiedzieć, że w wykazie nie znajdują się prywatne rachunki bankowe, wykorzystywane do działalności gospodarczych. Dodatkowo płatność za fakturę na rachunek prywatny podlega sankcjom opisanym w dalszej części.

 

Czy muszę wysyłać jakiekolwiek dane?

Nie. Dane zostały pobrane automatycznie z wcześniej istniejących wykazów. Rachunki bankowe pochodzą z baz danych KAS, czyli są to numery wskazane przy zakładaniu spółki. Warto jednak odwiedzić stronę i upewnić się, że dane zawarte w wykazie zostały poprawnie przeniesione. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy złożyć wniosek o korektę danych.

 

 

Obowiązki i konsekwencje prawne w związki z jednolitym wykazem podatników:

Każda transakcja na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) będzie musiała być realizowana na numer rachunku przedstawiony w wykazie w dniu wykonywania przelewu.

Dodatkowo, to nabywca faktury ponosi odpowiedzialność za przelew na inny numer rachunku niż wskazany na białej liście. Należy pamiętać iż, w przypadku rozbieżności, „właściwy” numer to zawsze numer wskazany na jednolitym wykazie – nie fakturze. Ma to szczególne znaczenie przy prywatnych rachunkach bankowych dla działalności jednoosobowych.

 

 

Sankcje Prawne w odniesieniu do wprowadzenia białej listy:

Sankcje prawne wejdą w życiu z 1.01.2020 i sprowadzą się do dwóch elementów:

 • Nie będzie możliwości zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu
 • Solidarnej odpowiedzialności wraz ze sprzedawcą, za zaległości podatkowe w części VAT dotyczące transakcji

 

Warto pamiętać: W przypadku zlecenia przelewu na numer rachunku niewskazany w wykazie, istnieje możliwość powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla nabywcy) w terminie do 3 dni. W takim wypadku powyższe sankcje nie będą egzekwowane.

 

 

Należyta staranność podatnika VAT

Jest to nic innego jak weryfikacja podmiotu z którym są lub będą dokonywane interesy. Jest to kwestia bardzo ważna, ponieważ zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, potwierdzenie iż weryfikacja kontrahenta była dokonana zwalnia od potencjalnych sankcji w związku z oszustwami podatkowymi. Jeżeli weryfikacja nie zostanie dokonana, to w momencie stwierdzenia oszustwa podatkowego przez kontrahenta z którym weszliśmy w interesy, stracimy możliwość odliczenia podatku naliczonego. W załączeniu przesyłamy opublikowany przez Ministerstwo Finansów dokument traktujący o dochowaniu należytej staranności przez nabywców.

 

Podsumowując:

Powstanie jednolitego wykazu podatników VAT umożliwia zrealizowanie obowiązku zachowania należytej staranności podatnika VAT. Pozwala na uniknięcie konsekwencji prawnych, a także zwiększa bezpieczeństwo zawieranych kontaktów biznesowych z podmiotami na rynku. Jest też szybkim źródłem sprawdzonych i najważniejszych informacji o kontrahencie, aktualizowanym codziennie.