Biuro rachunkowe Warszawa

Biuro Rachunkowe Warszawa

Księgowość pod fachowym nadzorem.

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić właściwą dokumentację zawieranych transakcji, zgodnie z wymaganiami stawianymi mu przez polskie prawo, zwłaszcza przez przepisy ustawy o rachunkowości. Dlatego pragniemy Państwu zaoferować kompleksowe usługi księgowe. Nasze biuro rachunkowe Warszawa obsługuje zarówno podmioty małe, lokalne, jak i takie, które prowadzą szeroką działalność. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób odprowadzacie Państwo zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz typ opodatkowania: skalą podatkową, podatkiem liniowym czy na zasadach ryczałtowych. Możemy dobrać dla Państwa właściwe usługi księgowe, które będą idealnie dopasowane do charakterystyki Waszej działalności.składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

KONTAKT

Clever Investment Sp. z o.o. SK
00-695 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 42 lok 19

22 110 55 13
724 006 007

biuro@cleverinvestment.pl

Biuro rachunkowe Warszawa - Zakres usług:

  • * prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów na potrzeby rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego,
  • * prowadzenie spraw kadrowych, rozliczeń płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS,
  • * prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
  • * prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • * sporządzanie deklaracji rocznych PIT, deklaracji CIT i VAT,
  • * sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS,
  • * sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz z działalności firmy,
  • * reprezentowanie firmy przed urzędem skarbowym i ZUS-em,
  • * pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu czy likwidowaniu działalności.

biuro rachunkowe Warszawa

Nasze biuro rachunkowe Warszawa będzie sprawować pieczę nad poprawnością prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. W ten sam sposób będziemy sporządzać kolejne wpisy w książce przychodów i rozchodów.

Powierzając nam wszystkie sprawy księgowe, kadrowe i obowiązki wobec ZUS czy US unikniecie Państwo wielu kłopotliwych sytuacji i będziecie mogli zająć się swoją główną dziedziną działalności. Nasi wykwalifikowani księgowi będą stanowili wsparcie dla Waszej firmy w kwestiach rachunkowych, podatkowych czy związanych z opłacaniem