Rachunkowość Warszawa

Rachunkowość Warszawa

Rzetelna rachunkowość dla Państwa firmy.

Wiemy, jak ważne jest dopełnianie wszystkich kwestii formalnych, jakie związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki temu wywiązujemy się z obowiązków stawianych przez prawo. Nasze biuro rachunkowe oferuje Państwu kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe. Rachunkowość Warszawa jest główną dziedziną naszej działalności, ale jesteśmy gotowi obsługiwać firmy z całej Polski, nie tylko podmioty posiadające siedzibę w stolicy.

KONTAKT

Clever Investment Sp. z o.o. SK
00-695 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 42 lok 19

22 110 55 13
724 006 007

biuro@cleverinvestment.pl

Wyróżnia nas rzetelność wykonywania swojej pracy, terminowość, zgodność z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości i innymi aktami prawnymi. Zachowujemy tajemnicę informacji, profesjonalnie świadcząc swoje usługi. Posługujemy się przy tym nowoczesnymi narzędziami, które pozwalają nam zoptymalizować pracę, dla zadowolenia klienta i nawiązania z nim owocnej, długofalowej współpracy.

Rachunkowość Warszawa

Rachunkowość Warszawa – zakres usług.

W ramach usług z zakresu rachunkowości podejmujemy się między innymi rachunkowości finansowej, dostarczającej informacji niezbędnych do sporządzania statystyk, analiz i raportów finansowych, jak i rachunkowości zarządczej. Podejmując się działań dotyczących rachunkowości zarządczej, zbieramy i dostarczamy informacje dla odbiorców wewnętrznych, głównie na potrzeby zarządów firm i spółek. Dane dla celów rachunkowości zarządczej wynikają przede wszystkim z ksiąg prowadzonych dla celów sprawozdawczych, tj. z ksiąg handlowych i KPiR. Wszystkie czynności wykonujemy z dbałością o poszanowanie przepisów odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Rachunkowość jednostki - jednoosobowej działalności gospodarczej, większego przedsiębiorstwa czy spółki, może obejmować z naszej strony:

  • * stworzenie i respektowanie zasad polityki rachunkowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • * prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • * ewidencjonowanie zapisów zdarzeń na gruncie prowadzonej działalności w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • * wycenę aktywów i pasywów,
  • * ustalanie wyniku finansowego,
  • * sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • * gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
  • * badanie sprawozdań finansowych i tym podobnych.