Zespół Clever Investment

Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy. Jesteśmy obecni na każdym etapie pomagając w złożonych problemach i zapytaniach. Chętnie odpowiadamy na pytania i wyjaśniamy niejasności. Czerpiąc z wiedzy i doświadczeń zdecydowanie oraz skutecznie realizujemy nasze zadania. Jesteśmy partnerem biznesowym, na którym można polegać!

Jacek Kaliński

Prezes Zarządu
Wspólnik i Główny Księgowy spółki. Ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego i rachunkowości inwestycyjnej. Posiadający certyfikat specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.


   

Maksymilian Lewandowski

Prokurent
Wspólnik i Zarządzający ds. Relacji. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem firmą. Dba o dobre relacje z Klientami, ponieważ wierzy, że to podstawa do budowania silnego przedsiębiorstwa. Ekspert w dziedzinie business consulting.


   

Piotr Nietrzebka

Kierownik Działu IT
Piotr jest odpowiedzialny za przygotowywanie koncepcji architektury IT. Bierze aktywny udział w kierowaniu biznesu poprzez wdrażanie najnowocześniejszych technologii informatycznych


   

Mykyta Kupchuk

Kierownik Działu Rachunkowego
Na co dzień zajmuje się przede wszystkim układaniem procesów operacyjnych. Deleguje i czuwa nad poprawnością wykonywanych zadań, aby szybko i efektywnie odpowiadać na potrzeby Klientów. Ekspert w dziedzinie księgowości spółek i podatków.


   

Anna Gańko

Koordynator Pełnej Księgowości
Jako koordynator zespołu Pełnej Księgowości sprawuje nadzór nad pracą podległego zespołu. Pomaga swoim współpracownikom w codziennych zadaniach. Specjalizuje się w obsłudze dużych spółek handlowych prowadzących rozliczenia importowo – eksportowe.


   

Patryk Pułka

Koordynator Kadr i Płac
W 2019 roku uzyskał Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako specjalista ds. Kadr i Płac na co dzień w swojej pracy czuwa nad poprawnością rozliczeń kadrowych oraz pracą podległego mu zespołu.


   

Magdalena Pawelec

Biuro Zarządu – Asystent Zarządu
W swojej pracy dokonuje rzeczy niemożliwych 😉 Wspiera zarząd i całe biuro w poprawnych relacjach z Klientami i kontrahentami spółki. Dba o marketing i komunikację spółki.


   

Cezary Kurec

Biuro Zarządu - Menedżer ds. Relacji
Cezary wraz z Biurem Zarządu czuwa nad dobrymi relacjami z Klientem oraz nawiązuje relacje z nowymi podmiotami gospodarczymi. Na co dzień czuwa nad sprawnym i poprawnym funkcjonowaniem zespołu operacji księgowych.


   

Justyna Kiełbasa

Biuro Zarządu – Asystent Biura
Nasz pierwszy kontakt z Klientem. Na co dzień dba o poprawny i sprawny obieg dokumentacji, to właśnie Justyna zaopiekuje się Wami po przyjściu do naszego biura 😉


   

Joanna Haczykowska

Pełna Księgowość
Joanna specjalizuje się w księgowości spółek z sektora IT oraz handlowo – usługowego.


   

Dominik Haczykowski

Pełna Księgowość
Dominik zajmuje się księgowością dużych spółek handlowych oraz fundacji i stowarzyszeń.


   

Bartosz Grywaczewski

Pełna Księgowość
Bartosz na zajmuje się rozliczeniami dużych spółek usługowych oraz spółek z sektora medycznego.


   

Dariusz Kłonowski

Pełna Księgowość
Dariusz co dzień zajmuje się rozliczeniami dużych spółek usługowych świadczących usługi specjalistyczne.


   

Kinga Pośpiech

Pełna Księgowość
Kinga zajmuje się księgowością spółek mi. budowlanego czy transportowego, wspiera zespół w codziennej pracy.


   

Jolanta Lewandowska

Kadry i Płace – Specjalista ds. Kadr i Administracji
Jolanta specjalizuje się w obsłudze mi. Klientów produkcyjnych, prowadzi również Kadry i sprawy administracyjne Clever Investment


   

Adrian Karasiński

Kadry i Płace
Adrian na co dzień zajmuje się naliczeniem pensji , prowadzeniem pozostałych działań Kadrowo – Płacowych oraz obsługą Klienta.


   

Kinga Lewińska

Kadry i Płace
Kinga wspomaga zespół Kadr i Płac w kontaktach z ZUS, US, PFRON i obsłudze Klienta.


   

Ewa Maraszek

Księgowość – Operacje
Ewa w swojej pracy specjalizuje się nad poprawnym ujęciem dokumentów i naliczeniem deklaracji dla jednoosobowych działalności gospodarczych.


   

Michał Frelas

Księgowość – Operacje
Michał na co dzień wspiera dział uproszczonej księgowości w przygotowaniu rozliczeń podatkowych oraz wspomaga zespół w codziennych kontaktach z urzędami.


   

Katarzyna Kulesza

Księgowość – Operacje
W swojej codziennej pracy Kasia wspomaga zespoły uproszczonej i pełnej księgowości w poprawnym wprowadzeniu i ujęciu dokumentów księgowych.


   

Jacek Cader

Project Manager - Dział IT
Jacek odpowiedzialny jest za zapewnienie ciągłości pracy wszystkich systemów i oprogramowania. Współpracuje z resztą komórek w zakresie przygotowywania i publikowania merytorycznej zawartości firmowej bazy wiedzy.